OBEDIENCE
 

Sport zvaný obedience vznikl ve Velké Británii. Obedience se dá do češtiny přeložit jako poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem tohoto typu výcviku je naučit psa vykonávat definované cviky precizně, ochotně a s radostí. Důležitý je zde zejména vztah mezi psem a psovodem, kdy by pes měl být schopen spolupracovat s psovodem i na větší vzdálenost od psovoda. Psovod se svým psem by měli tvořit sehraný tým působící harmonickým dojmem.Tento typ výcviku je vhodný pro jakékoliv plemeno, je nutné však brát ohledy na tělesnou a zdravotní dispozici pejska.
 

Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie:OB-Z, OB1, OB2 a OB3 (mezinárodní FCI). Daných soutěží se mohou účastnit i psi bez PP. Registrace v plemenné knize uznané FCI je povinná pouze pro psy účastnící se mezinárodních soutěží a šampionátů. Absolvování třídy OB-Z není povinné, psovod může se svým psem nastoupit rovnou do OB1.
 

Další informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách klubu Obedience CZ: www.obedience.cz

 

 Instruktor: Lada Richterová

 

Lze dohodnout i individuální tréninky v jiný termín.


Lada Richterová - rozhodčí obedience
Anežka Rybová - steward obedience

 


Úspěchy členů:

Lada Richterová a border collie Cat Ballow Hardy Horde: soutěží v kat. OB3
Český obedience šampion, na MR obedience 2008, OB2 - 2.místo, reprezentantky ČR na MS obedience 2009 v Bratislavě, Mistrovství ČR obedience 2009- 1.místo v kat.OB3 - Mistr ČR, reprezentantky MS obedience 2010 v Dánsku, reprezentantky ČR na MS obedience 2011 v Paříži, reprezentatky ČR na MS obedience 2012 v Rakousku, MČR obedience BCCCZ 2011 - 3. místo, MČR obedience 2011 - 2. místo,
MČR obedience BCCCZ 2012 - 2. místo, MČR obedience 2012 - 2. místo, C.A.C.I.OB - 3. místo

Dana Valešová a border collie Andromeda Sub Tilia: soutěží v kat. OB3
Český obedience šampion, Mistrovství ČR obedience 2009, kat. OB1-1.místo -Vítěz třídy OB1, Mistrovství ČR obedience BCCCZ 2010 - 3. místo, MČR obedience 2010 - 3. místo, reprezentantky ČR na MS obedience 2011 v Paříži, reprezentatky na MS obedience 2012 v Rakousku, MČR obedience BCCCZ 2011 - 1.místo - Mistr ČR border colií v obedienci, MČR obedience 2011 - 1. místo - Mistr ČR obedience,
MČR obedience BCCCZ 2012 - 1. místo - Mistr ČR bodrer colií v obedienci, MČR obedience 2012 - 3. místo, C.A.C.I.OB - 1. místo , TOP TEAM obedience 2011, Psí sportovec roku 2010

Radek Škultéty a border collie Blackie: soutěží v kat. OB3, MČR obedience 2010, kat. OB1 - 1. místo - Vítěz třídy OB1, MČR obedience 2011, kat. OB2 - 2. místo, MČR obedience BCCCZ 2012, kat. OB3 - 4.místo
Blanka Čápová a border collie Arabela Windy Luck: soutěží v kat. OB2
MČR obedience BCCCZ 2011 - 1. místo, MČR obedience 2011 - 3. místo, C.A.C.I.OB, kat. OB2 - 3. místo

Lada Richterová a border collie Belle Viktoria Hola-Hopa: soutěží v kat. OB1
MČR obedience BCCCZ 2012, OBZ: 2.místo,
MČR obedience 2012, OB1 - 1.místo, Vítěz třídy OB1